Hållbara, kostnadseffektiva och användaranpassade pakettjänster och leveranser

Bengtsfors kommun har inlett ett samarbete med förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform, Västra Götalandsregionen och Chalmers för att skapa förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte inom paket- och logistiktjänster. Ett pilotprojekt initieras för att genom aktörs- och datasamverkan förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnätt utanför större tätorter.

Enkät om transporter och pakettjänster

Målsättningen med pilotprojektet och denna enkät är att inventera användarnas behov av posttjänster samt att genomföra en komplett genomlysning och flödeskartläggning för att bl.a. ta fram ett förslag till en hållbar, kostnadseffektiv och användaranpassad infrastruktur för pakettjänster och leveranser i Sveriges gles- och landsbygder.

För att få ett så bra underlag som möjligt är det viktigt att så många som möjligt svarar. Länk till enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dialogmöte

Datum och tid: Den 21 januari kl. 09:00 - 14:00 (inkl. fika och lunch)
Plats: First Hotel Bengtsfors
O.s.a till crister.blume@bengtsfors.se senast den 14 januari. Meddela ev. allergier

Målsättningen är att genomföra en komplett genomlysning och flödeskartläggning i kommunen utifrån pakettjänster, leveranser och landsbygdsperspektivet för att bl.a. ta fram ett förslag till en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för pakettjänster samt förutsättningar för ökad tillgänglighet, samdistribution och samverkan för användaranpassade och effektiva leveranslösningar i kommunen.

Workshopen har som målgrupp offentliga och kommersiella aktörer inom pakettjänster, näringslivsutveckling, samhällsplanering, digitalisering och serviceutveckling samt universitet, högskolor, lokala företag och civilsamhälle.

Mer information och inbjudan hittar du här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Sidan publicerad av: Crister Blüme