Seminarium med SÄPO om skydd mot cyberattacker

Illustration: Sofia Magnusson

Västra Götalandsregionen, Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen bjuder in företag i regionen till seminarium 27 april där Säkerhetspolisen (SÄPO) berättar om de ökade hoten mot mindre företag och underleverantörer i Västra Götaland. Du kommer få information om hur hotbilden ser ut, har attackerna går till, konsekvenser samt vilka skyddsåtgärder du kan vidta.

För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Västra Götalandsregionen, Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

På seminariet kommer bland annat följande frågeställningar tas upp:

  • Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska minde företag och underleverantörer?
  • Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
  • Hur går attackerna till?
  • Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
  • Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Datum: 27 april 2020
Plats: Västra Götalandsregionen, Bergslagsgatan 2, Göteborg. Lokal: Bergslagsbanan
Tid: Klockan 13-15 med efterföljande fika.
Anmälan görs till patrik.sandgren@teknikforetagen.se
Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade. Anmälan krävs.

Varmt välkomna!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist