Folkhälsomyndighetens råd till handeln för att undvika smittspridning av Covid-19

Denna information publicerades: 2020-04-02 15.06

Informationen uppdaterades senast: 2020-04-14 21.25

Foto: Sofia Magnusson

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya allmänna råd med anledning av den pågående pandemin. Föreskrifterna gäller från 1 april 2020 och till och med 31 december 2020. Bland annat omfattar råden ett avsnitt för att undvika spridning av smitta inom handeln.

Allmänna råden till handeln

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcent­rum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter:

  1. begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt,
  2. ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson