Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Företag med/utan anställda anmäl ert intresse för arbete i kommunen under pandemin!

Illustration: Sofia Magnusson

Är du företagare i Bengtsfors kommun och har, eller kommer att, permittera dina medarbetare eller är du soloföretagare och har påverkats av pandemin? Kan du och/eller dina medarbetare tänka er att under pandemin tillfälligt arbeta inom kommunen? Det finns nu möjlighet att göra en intresseanmälan för timanställning - en möjlighet att överbrygga pandemins effekter på företaget.

Under den pågående pandemin kan det uppstå en situation där vår bemanning inom vård och omsorg blir lidande. Det är främst inom vård och omsorg som vi befarar en brist på personal men det kan även bli aktuellt inom andra verksamheter.

Vi vänder oss därför till dig som är företagare och/eller arbetsgivare i Bengtsfors kommun som har personal som är permitterad. Kan du och/eller dina medarbetare tänka er att tillfälligt arbeta inom kommunen under pandemin så finns möjligheten att göra en intresseanmälan för timanställning. Det är samtidigt en möjlighet att överbrygga pandemins effekter på företaget.

Vi söker dig som har någon form av tidigare erfarenhet och/eller utbildning inom vård och omsorg eller kompetens som vi kan ha behov av inom övriga verksamhetsområden. Exempelvis inom styrning och krishantering, räddningstjänst, barnomsorg/pedagoger, VA-personal, strömförsörjning, transport, socionomer, ekonomer och kommunikatörer. Vi kontaktar er när ni skickat in intresseanmälan för vidare dialog om vilka kompetenser du och/eller dina medarbetare kan bidra med.

De som är aktuella för timanställning inom vård och omsorg, erbjuds en grundläggande vårdutbildning (3-4 dagar) samt en kort praktisk introduktion i någon av våra verksamheter.

Anmäl ditt och/eller dina medarbetares intresse här

Via vår e-tjänt kan du som är företagare göra en intresseanmälan för din egen del och/eller din permitterade personal som är intresserade. Vi garanterar inga anställningar. Timanställning erbjuds respektive utbildad deltagare vid behov.

E-tjänst för intresseanmälan att arbeta i Bengtsfors kommun under pandemin.länk till annan webbplats

Stort tack, din hjälp är välkommen och värdefull!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist