Bengtsfors företagsklimat fortsätter uppåt!

Bild: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har presenterat enkätresultatet för Företagsklimat 2020. Bengtsfors kommuns betyg ökar till 3,82 och vi har fortsatt näst högst betyg bland kommunerna i Fyrbodal.

Över 32 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sina kommuner. Resultatet av undersökningen utgör grunden i den ranking om företagsklimat som publiceras i höst. I Bengtsfors har 77 företag svarat på enkäten och vi vill rikta ett stort tack till er, era svar hjälper oss att göra skillnad.

Det sammanfattande betyget på företagsklimatet 2020 är 3,82 att jämföras med förra årets betyg på 3,71. Betyget mäts i skalan ett till sex. Rikssnittet ligger på 3,37, vilket är något lägre än fjolårets sammanfattande betyg på 3,42. Betyget gör att Bengtsfors fortsatt har det näst högsta betyget i företagsklimat bland Fyrbodals kommuner.

Ett gott näringslivsklimat krävs för ett starkt och växande näringsliv. Det är mycket glädjande att vi ser positiva resultat av vårt näringslivsarbete. säger Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bild: Svenskt Näringsliv

Roligt att se ett så tydligt positivt resultat av vårt långsiktiga arbete. Jag riktar ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt är i kontakt med företagen och bidrar till det fina resultatet, säger Göran Eriksson, kommunchef.

I årets undersökning har Svenskt Näringsliv gjort förändringar i enkätfrågorna. En del frågor har tillkommit, en del har tagits bort och en del frågor har ny formulering. Det går därför i år inte att göra en jämförelse på samtliga frågor.

I nedan tabell finns Bengtsfors enkätresultat för 2020, jämförelser med 2019 och med Sverigesnittet.

Enkätfråga

Betyg 2020

Jämfört med 2019

Jämfört med Sverige

Sammanfattande omdöme

3,8

+0,1

+0,4

Företagens engagemang för företagsklimatet

3,7

+0,1

+0,2

Kommunens service och bemötande

3,7

+0,2

+0,5

Ny fråga - Konkurrens från kommunens verksamheter

3,7

-

+0,1

Mobilnät och bredband

3,6

+/-0

-0,3

Kommunpolitikers attityder till företagande

3,6

-0,3

+0,4

Allmänheterns attityder till företagande

3,6

-0,2

-0,2

Tjänstepersoners attityder till företagande

3,5

-0,2

+0,4

Dialogen med kommunens beslutsfattare

3,4

+/-0

+0,4

Information till företagen

3,4

+/-0

+0,4

Ny fråga - Påverkan av brottslighet/otrygghet

3,2

-

-0,4

Upphandling

3,0

-0,2

+0,4

Ny fråga - Skolans kontakter med lokala näringslivet

2,7

-

-0,2

Tillgång på relevant kompetens

2,5

-0,2

-0,3

Vägnät, tåg- och flygförbindelser

2,1

+0,1

-1,2


Grunden till den långsiktigt positiva trenden är en nära och god samverkan mellan våra lokala företag och medarbetare på de olika verksamheterna i kommunen. Det är bara genom att arbeta tillsammans vi kan göra skillnad, säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivs- och tillväxtutvecklare.

Resultatet för Bengtsfors kommun samt mer information om enkätundersökningen för Bengtsfors hittar ni här på Svenskt Näringslivs sida - Företagsklimat Bengtsfors. Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist