Näringslivsinformation med anledning av pandemin

Denna information publicerades: 2020-08-20 13.50

Informationen uppdaterades senast: 2021-07-01 08.12

Här informerar vi dig som är företagare om Bengtsfors kommuns åtgärder med anledning av Corona och Covid-19. Här finns även länkar till aktuell information om stöd- och åtgärdspaket från andra aktörer. Informationen revideras och kompletteras kontinuerligt.

Aktuella åtgärder och stöd från olika aktörer


Denna information uppdaterades senast: 2020-11-04

På Verksamt.se finns samlad information från olika myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset. Här finns samlad information om stödåtgärder, tillfälliga ändringar i lagar och regler och annan viktig information. Du hittar information och länk till rätt myndighet gällande bland annat:

 • Omsättningsstöd till enskild näringsverksamhet
 • Betalningssvårigheter - anstånd gällande skatter, avgifter, finansiering och lån
 • För dig som arbetsgivare - samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset
 • Omställningstöd
 • Vad gäller om du som företagare blir sjuk
 • Länkar till olika typer av rådgivning och stöd
 • Information om export och import med anledning av coronaviruset
 • Information till företag i specifika branscher, exempelvis restaurang, café, bar, kultur och idrott
 • Mer information från myndigheter

Verksamt.se hemsida (verksamt.se)länk till annan webbplats

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-04

För företag i ekonomisk kris erbjuder Fyrbodals kommunalförbund företag gratis rådgivning. Ekonomisk kris kan till exempel vara obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

För att underlätta handläggningen av inkommande ärenden finns det en kontaktsida där du anmäler ditt företag. Beskriv din situation och klicka på "Skicka in dina uppgifter". Du får därefter en första kontakt med rådgivare inom 1-2 dagar.

Kontaktformulär Företagsakuten Fyrbodallänk till annan webbplats

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-04

Support Group Network (SGN) lanserar en kostnadsfri telefonsupport, för utrikesfödda företagare i Fyrbodal som drabbas ekonomiskt av Covid-19. SGN erbjuder rådgivning och information om åtgärdspaketen samt hjälper dig till rätt kontaktperson, myndighet eller aktör.

 • Du når Support Group Networks telefonsupport på telefon 079-337 46 23
 • Supporten har öppet vardagar klockan 10:00 – 16:00
 • Kontaktperson Ziyad Tarek

Du kan även titta på SGN:s informationsfilm på arabiska om regeringens stödpaket för näringslivet:
SGN Facebooklänk till annan webbplats och SGN LinkedInlänk till annan webbplats.

SGN har även en Youtube kanal där du kan ta del av informationsfilmer om vad du ska tänka på när du startar eget företag. Språket i informationsfilmerna är arabiska och dari med svensk text. SGN’s Youtube kanal uppdateras kontinuerligt med filmer. Du hittar även information och filmer på SGN’s Facebook.

Support Group Networks hemsidalänk till annan webbplats

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-04

Om du driver du enskild firma eller är soloföretagare med aktiebolag så kan Nyföretagarcentrum hjälpa till med stöttning och rådgivning. Du kan bland annat få hjälp med ekonomisk rådgivning och att välja rätt väg för att ställa om din verksamhet. Hör av dig direkt till dem för att boka ett digitalt eller personligt möte.

Kontakt: 0707-35 25 68, petra.arlebo@nyforetagarcentrum.se

För dig som startat företag under de senaste tre åren har Nyföretagarcentrum även startat Nyföretagarhjälpen som bland annat ger tillgång till rådgivning, kostnadsfria webinarier och andra erbjudanden. För att få tillgång till Nyföretagarhjälpen registerar du dig här på Nyföretagarhjälpens hemsida.länk till annan webbplats

Samlad information om Nyföretagarcentrum Väst och Nyföretagarhjälpen:
Nyföretagarcentrum Västs hemsida (nyforetagarcentrum.se/vast)länk till annan webbplats

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-23

Från om med den 20 november gäller förbud mot alkoholservering efter klockan 22:00.
Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat förbjuds mellan klockan 22.00 och 11.00, för att minska spridningen av coronaviruset. Serveringsställen är enligt Folkhälsomyndigheten särskilt riskfyllda ur smittskyddssynpunkt då personer samlas och tillbringar en längre tid i fysisk närhet på en begränsad yta. Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.
Läs Förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol på på Sveriges Riksdags hemsida.länk till annan webbplats

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF 2020:37). Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19. Ändringen innebär att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner. Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.
Läs Folkhälsomyndighetens meddelande om ändringen på deras hemsida.länk till annan webbplats

Mer information om vad den ändrade tillfälliga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär finns här:

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-04

För dig som är företagare inom kulturella och kreativa näringar har Artifex sammanställt en samlad information om de stöd du kan få om arbete och inkomster uteblir till följd av den pågående pandemin. Du får även tips på hur du kortsiktigt säkrar inkomster och minskar utgifter.

Du kan även följa Artifex blogg. Den är uppdaterad med tips på hur du kan ställa om ditt arbete till att bli mer digitalt.

Artifex jobbar med att stärka hantverksbranschen, skapa kreativa tillväxtmiljöer och utveckla kultursystem på lokal och global nivå. Artifex finns på Stenebyskolan i Dals-Långed/Bengtsfors, Dacapo i Mariestad och Hantverksakademin i Tibro. Artifex drivs som ett treårigt projekt med stöd från Västra Götalandsregionen.

Artifex hemsida (www.artifex.se)länk till annan webbplats

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-04

Om ditt företag omsätter mer än 10 miljoner kronor kan du få kostnadsfri hjälp av Connect Väst att ta dit företag igenom osäkerheten som pandemin medför. Connect Väst tagit fram ett kraftfullt åtgärdspaket för att du som ägare/företagsledaren ska kunna navigera och avancera genom denna period av osäkerhet.

Under 30 dagar får ägare/företagsledaren tillgång till en coach som stödjer företagaren att ta fram en taktisk handlingsplan. Handlingsplanen har en horisont på ett år och lägger vikten vid att hantera näringslivets utmaningar i det korta perspektivet.

Arbetet med coachen följs direkt av en taktisk workshop med ett antal experter som ger feedback, tips och råd hur verksamheten kan ledas framåt. För att det sedan ska bli enkelt att gå till handling tillsätts några av dessa experter att under ledning av coachen hjälpa företaget att ta nästa steg. Läs mer och ta kontakt via nedan länk.

Connect Väst resurssida för information om åtgärdspaket Navigera & Avanceralänk till annan webbplats

Connect Väst hemsida (www.connectsverige.se/vast)länk till annan webbplats

Denna information uppdaterades senast: 2021-07-01

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Driver du enskild firma eller handelsbolag och har drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin? Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av den pågående pandemin förlängs med perioden mars-juni 2021. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets hemsida.

Om omsättningstöden

 • Stöden kan sökas av enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolag som har
  minst en fysisk person registrerad som delägare. Den sökande ska vara godkänd för F-skatt när
  ansökan görs.
 • För att stöd ska beviljas krävs det att omsättningstappet uteslutande beror på effekterna av
  pandemin.
 • För att stöd ska beviljas krävs det att nettoomsättningen för hela räkenskapsåret som
  avslutades den 31 december 2019 uppgick till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare
  respektive delägare i handels- och kommanditbolag.
 • Stöden är uppdelade i 4 olika stödperioder; mars, april, maj och juni 2021. För att kunna
  söka stöd för dess perioder krävs att verksamheten har tappat minst 30 procent i omsättning
  jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan utgå med 90 procent av omsättningstappet
  upp till 24 000 kronor per stödperiod.
 • Ansökan för perioden mars-juni 2021 öppnar den 1 juli 2021 och stöden kan sökas fram till och med den 15 september 2021. Boverkets e-tjänst för ansökan av omsättningsstödenlänk till annan webbplats
 • Regeringen har även aviserat att det är aktuellt att förlänga stöden till september 2021.

Mer information

Kontaktperson Länsstyrelsen

Antonia von Zweigbergk
010-224 5150
antonia.von.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Denna information uppdaterades senast: 2021-01-12

Omställningsstödet innebar att du som företag kunde få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning under maj respektive juni och juli 2020 på grund av coronaviruset. Omställningsstödet för maj, juni och juli gick att söka till och med den 30 november 2020 genom en tjänst på skatteverket.se. Regeringen föreslår en förlängning av stödet.

Förslag om förlängning

Regeringen föreslår ett förlängt omställningsstöd för företag som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari. Enligt förslagen ska bland annat följande krav vara uppfyllda för att kunna söka stöden:

 • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.
 • November-december 2020: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
 • Januari-februari 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Du kan inte söka för dessa perioder ännu. När beslutet är fattat kommer ansökan att kunna göras på Mina sidor hos Skatteverket. Informationen uppdateras när regeringen har mer detaljerad information.

Information om stödets utformning hittar du på Verksamt.se Omställningsstödlänk till annan webbplats

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-11

Har du betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset? Här hittar du bland annat information om hur du kan ansöka om anstånd med din skatt, finansiering och lån.

Här hittar du mer information om vad du kan göra och hur du går tillväga:

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att anståndstiden ska utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Denna information uppdaterades senast: 2021-04-15

Regeringen har beslutat om en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av Länsstyrelsen.

Många branscher har drabbats hårt ekonomiskt av den pågående pandemin. Lokalhyresstödet riktar sig till utsatta branscher, till exempel hotell, restauranger, detaljhandel, vissa kundnära tjänster och verksamhet inom kultur, fritid, sport och nöje.

Läs mer om stödet, som går att söka 3 maj – 30 juni, på Länsstyrelsens webbplats. Där finns också en lista över vilka branscher som omfattas av stödet.

Du kan läsa mer om det tillfälliga lokalhyresstödet här: Stöd för sänkta hyror i utsatta branscherlänk till annan webbplats

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-11

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om vad korttidspermittering innebär och hur du som arbetsgivare förbereder dig. Ansökan är öppen under hela 2020.

Tillväxtverkets hemsida om korttidspermittering (tillvaxtverket.se).länk till annan webbplats

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att tidsgränsen som inneburit att korttidspermittering kan beviljas 9 månader i följd tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Denna information uppdaterades senast: 2020-11-11

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Lättnader i a-kassan förlängs

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Ta kontakt med din a-kassa för mer information.

Läs mer här om de ytterligare krisåtgärder regeringen föreslog 9 november 2020:

Bengtsfors kommuns åtgärder

Från kommunens sida vill vi stötta och medverka till att det lokala näringslivet så långt det är möjligt överlever den kritiska situation vi tillsammans befinner oss i, samtidigt som vi tar hänsyn till att lagar och avtals följs. I tabellerna nedan redogör vi för det stöd och de åtgärder Bengtsfors kommun (BK) inklusive Dalslands miljö- och energi förbund (DMEF) och Dalslands alkohol- och tobaksenhet (DAT) erbjuder.

Stärkt likviditet
Stöd/åtgärdAktör
Anstånd med att betala fakturor från Bengtsfors kommun utifrån individuella bedömningar. För fakturor avseende hyror och andra avgifter, kontakta Bengtsfors kommuns ekonomienhet. För fakturor avseende VA, renhållning och fjärrvärme etc. kontakta Bengtsfors Energis kundtjänst.BK
Generös hållning med anstånd för betalning av fakturor avseende årlig tillsynsavgift/kontrollavgift enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen och tobakslagen.DMEF
DAT
Möjlighet till anpassning av tillsyn och förlängda tidsfrister.DMEF 
Tidigareläggning av betalningar till lokala avtalsleverantörer utifrån individuella bedömningar. Ta kontakt med Bengtsfors kommuns ekonomienhet.BK
Tidigareläggning av betalningar till lokala leverantörer utan avtal utifrån individuella bedömningar. Ta kontakt med Bengtsfors kommuns ekonomienhet.BK
Upprätthålla efterfrågan
Stöd/åtgärdAktör
I de fall det är möjligt tidigareläggs planerade investeringar, projekt och andra inköp.BK
Vi handlar lokalt när det är möjligt utifrån gällande avtal och lagar.BK
Vi ser positivt på att butiker tar ut och säljer varor utanför sin butik samt att uteservering tidigareläggs. Notera att det för uteservering krävs polistillstånd samt eventuellt bygglov.BK
Vi uppmanar medborgare och företag att handla lokalt och stödja vårt näringsliv.BK

Sommargåva i form av ett presentkort på 300 kronor till alla anställda som kan användas för inköp av vara eller tjänst hos företag som är verksamma i Bengtfors kommun.

BK

Rådgivning och övrigt stöd/åtgärder
Stöd/åtgärderAktör

Företagare i Bengtsfors kommun som har, eller kommer att, permittera medarbetare samt soloföretagare kan göra en intresseanmälan för att under pandemin tillfälligt arbeta inom kommunen. En möjlighet att överbrygga pandemins effekter på företaget. Läs mer i publicerad artikel i artikelsamling.

BK

Människors resande är just nu starkt begränsat vilket slår extra hårt mot besöksnäringen. Bengtsfors kommun gör en satsning för att stötta företagen genom att marknadsföra möjligheten att semestra på hemmaplan. Läs mer i publicerade artiklar i artikelsamling.

BK

Rådgivning till företag inom café- och restaurangbranschen kring hur de kan anpassa sin verksamhet efter gällande rekommendationer.DMEF
Rådgivning från våra destinations- och näringslivsutvecklare med anledning av den rådande situationen samt lotsning till rätt instans för stöd. BK

Ta hand om dig och varandra!

Ta hand om varandra under pandemin! Vad du själv kan och bör göra för att minska smittspridningen finns på www.bengtsfors.se/ansvar.

Kontakt näringslivsfunktionen Bengtsfors kommun

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Kontakt övriga

Ekonomienheten Bengtsfors kommun
(frågor om fakturering för hyror etc.)

Peter Johansson
Ekonomichef
0531-52 60 31
peter.johansson@bengtsfors.se

Bengtsfors Energis kundtjänst
(frågor om fakturering för VA, renhållning och fjärrvärme)

Telefon: 0531-52 61 63, 0531-52 61 65
E-post: energi.handel@bengtsfors.se

Dalslands Miljö- och energiförbund

E-post: kansli@dalsland.se

Dalslands Alkohol- och tobaksenhet

E-post: alkohol.tobak@dalsland.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist