Hur påverkar Covid-19 dig som företagare?

Illustration: Sofia Magnusson

Covid-19 fortsätter påverka vårt lokala näringsliv. I mars gjorde vi en kartläggning för att få en ögonblicksbild av företagens nuläge och utmaningar. Ett halvår senare har vi en helt ny verklighet att förhålla oss till. Nu behöver vi din hjälp igen genom att be dig att svara på några frågor. Vi behöver få en ny samlad bild av läget samt en framtidsspaning för att kunna stötta er företagare på bästa sätt.

Det ser olika ut

Covid-19 har, och fortsätter, påverka vårt lokala näringsliv och många företagare vittnar om stor inverkan på deras verksamheter. En del företag är hårt drabbade av pandemins effekter, en del har påverkats negativt men ser nu en uppgång och en del har till och med ökat sin omsättning "tack vare" pandemin. Vi har även förstått att det hos vissa företag är först nu som problemen börjar. Så det ser mycket olika ut. Men vi vet inte hur det ser ut totalt sett, mer än vad de företag som vi varit i kontakt med har berättat. Nu har vi dessutom återigen en situation där smittspridningen ökar i samhället och Folkhälsomyndigheten inför skärpa allmänna råd. 


Uppföljande enkät för nytt nuläge och framåtblick

Bengtsfors kommun gjorde i mars en kartläggning över hur näringslivet påverkades av pandemin. Vi fick in cirka 110 enkätsvar vilket gjorde att vi kunde navigera och hitta vägar framåt. Nu behöver vi få en ny samlad bild av nuläget, men även få en framåtblick.

Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att fylla i enkäten. Det kan hända att du som företagare kommer att få dubbletter av utskicket då vi försöker nå ut brett genom alla våra kanaler. Det är viktigt att du bara svarar en gång!

Frågor och kontakt

Har du frågor om kommunens åtgärdspaket, regionala och nationella stödinsatser eller andra företagsrelaterade frågor? Kontakta oss på näringsfunktionen. Våra kontaktuppgifter hittar du nedanför.

Du hittar även en samlad information för företag här: Näringslivsinformation med anledning av pandemin

Varmt tack för att du bidrar och hjälper oss med detta arbete! Ta hand om dig!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist