Temporär lagstiftning för att förhindra spridning av covid 19

Foto: Sofia Magnusson

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Enligt den tillfälliga pandemilagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Mer information och detaljer om vad som gäller för de olika verksamheterna finns på Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Du kän även läsa mer om den temporära pandemilagen på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Sidan publicerad av: Crister Blüme