Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag förlängs

Illustration: Sofia Magnusson

Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av den
pågående pandemin förlängs med perioden juli-september 2021. De nya reglerna träder i kraft
den 1 oktober 2021. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och ansökan
görs via en e-tjänst på Boverkets hemsida.

Omsättningsstöden

 • Ansökan öppnar den 1 oktober 2021 och stöden kan sökas fram till och med den 30
  november 2021. Länk till Boverkets e-tjänst för ansökan av omsättningsstöden Länk till annan webbplats.
 • Stöden kan sökas av enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolag som har
  minst en fysisk person registrerad som delägare. Den sökande ska vara godkänd för F-skatt när
  ansökan görs.
 • För att stöd ska beviljas krävs det att omsättningstappet uteslutande beror på effekterna av
  pandemin.
 • För att stöd ska beviljas krävs det att nettoomsättningen för hela räkenskapsåret som
  avslutades den 31 december 2019 uppgick till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare
  respektive delägare i handels- och kommanditbolag.
 • Stöden är uppdelade i 3 olika stödperioder; juli, augusti och september 2021. För att kunna
  söka stöd för dess perioder krävs att verksamheten har tappat minst 30 procent i omsättning
  jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan utgå med 90 procent av omsättningstappet
  upp till 24 000 kronor per stödperiod.

Mer information

Kontaktperson Länsstyrelsen

Antonia von Zweigbergk
010-224 5150
antonia.von.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Marcus Lorentzon
010-224 4815
marcus.lorentzon@lansstyrelsen.se

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist