Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Folkhälsopristagare 2013

Sara Gyllenberg, Marie-Louise Renlund, Nils-Göran Karlsson, Jenny Olsson och Carl Kullgren.

Sara Gyllenberg, Marie-Louise Renlund, Nils-Göran Karlsson, Jenny Olsson och Carl Kullgren, foto: Sofia Magnusson.

Folkhälsopriset 2013 delas mellan mottagarna Stigsökarna samt Nils-Göran Karlsson.

Motivering, Stigsökarna:
Genom sitt omfattande föreningsarbete och stora engagemang främjar Stigsökarna fysisk aktivitet för en bred målgrupp i Bengtsfors kommun. Föreningens nytänk och orädsla i att ge sig in i nya projekt och samarbetsformer bidrar till att inte bara locka medlemmar utan allmänheten i stort.

Motivering, Nils-Göran Karlsson:
Genom sin passion, lyckas han inspirera både barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna att röra på sig, så väl i naturen som i centrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström