Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Folkhälsopristagare 2016 - lokalföreningen Attention

Folkhälsostrateg Sara Gyllenberg, ordförande i lokalföreningen Attention Jimmy Sundbom och Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Folkhälsostrateg Sara Gyllenberg, ordförande i lokalföreningen Attention Jimmy Sundbom och Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Med sitt stora engagemang i att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men framför allt skapandet av kontaktnät och aktiviteter som hjälper barn och unga samt deras familjer till en gemenskap och en känsla av tillhörighet.

Folkhälsorådets motivering till årets folkhälsopris lyder enligt ovan. Priset tilldelades lokalföreningen Attention under kommunfullmäktiges julavslutning på Stenebyskolan den 12 december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström