Köp av central fastighet för att öka Billingsfors attraktivitet

Bild

Vy över Billingsfors. Foto: Erik Strand

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att köpa fastigheten Billingsfors 24:10 (före detta Selins cykelaffär) i centrala Billingsfors. Köpet av fastigheten är en del i satsningen för att göra genomfarten i Billingsfors lite trevligare för de boende och de som passerar. Vad fastigheten kommer att användas till är inte fastställt än, men byggnadens strategiska läge gör att den lämpar sig för flera olika ändamål såsom turistinformation, café eller annan mötesplats.

Olika projekt pågår i Billingsfors för att skapa attraktivitet och centrumutveckling tillsammans med föreningar och
privatpersoner. De problem som tidigare lyfts fram är en inte allt för tilltalande genomfart och tomma lokaler. Det har därför diskuterats vad som kan åstadkommas för att göra genomfarten lite trevligare för de som passerar, både
vad det gäller för trafikanter på väg 172 som för turisttågen. Som en del köper Bengtsfors kommun in den strategiska fastigheten Billingsfors 24:10, före detta Selins cykelaffär, i Billingsfors centrum.

Byggnadens strategiska läge gör att den lämpar sig för flera olika ändamål och kommunen är dessutom ägare av marken både i norr och söder vilket innebär att köpet ger rådighet över ett större område att på sikt iordningställa som torgyta, parkering, ställplats eller annan allmän yta för ökad trivsel i Billingsfors. På sikt skulle området även
kunna bli ett bättre alternativ till hållplats för persontrafiken utmed DVVJ.

Kommunstyrelsen tog vid sitt sammanträde den 10 maj beslut om att köpa in fastigheten Billingsfors 24:10 för 
400 000 kronor och uppdrog samtidigt till förvaltningen att återkomma med en investeringskalkyl för fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson