Kommunen köper före detta bensinstation i Billingsfors

Bild

Det markerade området visar den aktuella fastigheten.

Det är nu klart att Bengtsfors kommun köper fastigheten Billingsfors 1:159. Fastigheten såldes via exekutiv auktion hos Kronofogdemyndigheten den 17 maj.

Olika projekt pågår i Billingsfors för att skapa attraktivitet och centrumutveckling tillsammans med föreningar och privatpersoner. De problem som tidigare lyfts fram är bland annat ovårdade tomter som gör att genomfarten inte är tilltalande. Som en del i det arbetet har kommunen valt att köpa fastigheten Billingsfors 1:159, som är den före detta bensinstationen som ligger intill genomfarten. Vad som kommer att ske med fastigheten kommer att utredas vidare, men en sanering av området kommer att behöva göras oavsett vad som sker.

Priset för fastigheten uppgick till 300 000 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson