Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Sjuksköterskor samverkar med ambulans och 1177

samverkande sjukvård

Pressträff med Samverkande sjukvård i Sessionssalen, Bengtsfors. Foto: Niklas Eriksson

Måndagen den 15 januari kl 08.00 startade Samverkande sjukvård i Bengtsfors kommun. De innebär bland annat att kommunens sjuksköterskor åker på akuta uppdrag i samarbete med bland annat ambulans och 1177. Har du ringt efter ambulans på 112 kan det vara hemsjukvårdens sjuksköterska som är först på plats i fortsättningen. Samma dag som det hela körde igång hade Samverkande sjukvård pressträff i Sessionssalen i Bengtsfors.

Det handlar om att få olika vårdresurser att samarbeta. De samverkande parterna är ambulans, hemsjukvård, hemtjänst, MÄVA (Medicinsk äldrevårdsavdelning på Uddevalla sjukhus), vårdcentraler, 1177 och SOS-alarm. I Bengtsfors har vi dessutom med Räddningstjänsten som samarbetspartner, vilket vi är ensamma om i Fyrbodal.

— Om ambulansen ser att de har lång framkörningstid så kontaktar de kommunens sjuksköterska, berättar Maria Klingberg, verksamhetsutvecklare inom Samverkande sjukvård. Då har sjuksköterskan en mobil med en app som det tjuter i. De tar emot larmet och avgör om de kan åka på larmet. Den blir ja eller nej.

En stor del av samtalet på pressträffen kretsade kring det som kallas IVPA, vilket betyder ”I väntan på ambulans”. Det är just i väntan på ambulansen som viktiga insatser kan göras. Det kan både handla om allt från att rädda liv till att bedöma om patienten är tillräckligt frisk för egenvård eller att söka andra vårdgivare. IVPA är något som blir nytt för vår sjukvårdspersonal, så därför har de utbildats under hösten.

— Utbildningen ses som utvecklande kompetenshöjning för personalen, vilket kan underlätta framtida rekryttering, menar socialchefen Lena Mossberg på pressträffen.

Samarbetsformerna är annars formaliserade till fyra områden. Utöver IVPA så finns det assistansuppdrag, 1177-uppdrag och MÄVA-uppdrag. Läs mer om de olika formerna på http://www.samverkandesjukvard.se/sv/Samverkande-sjukvard/Toppmeny/Detta-ar-samverkansprojektet/Uppdrag1/länk till annan webbplats

— I Bengtsfors finns en organisationsform som inte finns i någon annan kommun i Fyrbodal, där Räddningstjänsten är en part i samverkan, berättar Maria Klingberg.

— Sjuksköterskan bedömer om hen vill ha hjälp på uppdragen, och då åker vi om vi kan, säger Christian Rådén, räddningstjänstens chef i Bengtsfors. Vi inom räddningstjänsten har ”larmvana” och vi tar oss fram oavsett omständigheter, menar han. Vi är inte medicinskt kunniga, men vi hjälper till med kommunikation med SOS och ambulans, så kan sjuksköterskan koncentrera sig på patienten.

— Vi har funnit vår modell i Bengtsfors kommun med Räddningstjänsen, säger Lena Mossberg. Bengtsfors är en långsträckt kommun geografiskt, så vi tror verkligen på detta, och alla delar av systemen måste samarbeta utifrån Bengtsfors förutsättningar, säger hon.

Två enheter ska arbeta med Samverkande sjukvård, en som utgår från Björkåsen i Bengtsfors och en som utgår från Kolaregården i Dals Långed.

Läs mer på http://www.samverkandesjukvard.se/länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson