Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Öppen Förskola i Billingsfors

Öppen förskola

Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen beslutade den 17 januari att starta en Öppen Förskola i Billingsfors. I förslaget är målsättningen att den ska starta i augusti 2018 och ha öppet två dagar i veckan.

Öppen förskola innebär att barn och vuxna är på plats tillsammans med personal. Både barn och vuxna får då sociala kontakter. Planen är att vara i det före detta servicekontorets (Migrationsverkets) lokaler på Lövåsen, och samverka med Lövåsens förskola beträffande bemanningen. Den öppna förskolan i Billingsfors blir kommunens första, och ska komplettera den verksamhet som finns på till exempel Nyckelspikens familjecentral i Bengtsfors.

En lättillgänglig form av stöd är en Öppen förskola, dit barn är välkomna att komma tillsammans med sina föräldrar för att kunna umgås i en positiv och pedagogisk miljö, och också för att kunna samtala med kunnig personal om föräldraskap mm.

Rapporter under utredningen från förskola och INifivid- och familjeomsorgen har visat att det finns barnfamiljer i Billingsfors som har stort behov av stöd i olika former. Behov finns både i svenska och utlandsfödda familjer. I många kommuner samarbetar öppna förskolan med olika aktör såsom socialtjänsten, inte sällan inom en familjecentral. Vid behov anser utredarna att en öppen förskola på Lövåsen ger möjlighet för socialtjänsten att träffa familjer på plats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson