Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Demokratidag

Demokratidag Bengtsfors kommun

Demokratidag. Foto: Katrin Thoor, Sara Gyllenberg.

Den 30 januari var det demokratidag. Under en heldag möttes politiker och ungdomar för att diskutera temat Ung i Bengtsfors kommun. Två utvalda elever från varje klass i åk 4-9 bland kommunens skolor träffade politiker och tjänstemän på Odéon och Paletten.

Syftet med dagen var att skapa dialog mellan unga och politiker. Redan vecka 49 förra året började arbete med att förbereda dagen. Klasserna på alla skolor diskuterade vad som är bra och vad som är mindre bra för ungdomar. Bäckeskolan i Bäckefors, Ekhagsskolan i Dals Långed, Franserudsskolan i Bengtsfors och Bengtsgården i Bengtsfors skickade sedan två representanter från varje klass för att framföra åsikter och diskutera.

- Det blev mycket diskussion om kollektivtrafik, säger folkhälsostrateg Sara Gyllenberg, som anordnade dagen tillsammans med ungdomssamordnare Irma Nilsson och fritidsledare Petra Olsson. Bussar är vikigt för ungdomar.

Under dagen gjorde alla bra-listor ovh mindre bra-listor. Efter mycket gruppdiskussioner avslutades dagen i Odéons biografsalong. De medverkande politikerna var Per Eriksson (S), Per Jonsson (C), Anna-Greta Strömberg (KD), Anders Forsberg (M), Jan-Olof Ternstedt (V) och Jan Leander (L).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson