Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Motion om skolinformation

Strömkullegymnasiet

Foto: Niklas Eriksson

Susanne Öhrn (S) har i en motion efterlyst facklig information till skolungdomar om deras rättigheter i arbetslivet. Kommunfullmäktige ansåg i sitt beslut den 5 februari att motionen var besvarad då Strömkullegymnasiet upprättat en plan för information om rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.

I motionen framhålls vikten av att ungdomar som ska ut på arbetsmarknaden vet vilka rättigheter de har beträffande löner, arbetstider, raster etc. Motionsställaren föreslår att sådan information ges till eleverna på Strömkullegymnasiet i samverkan med LO och specifika fackförbund. Under fullmäktiges möte yrkade Susanne Öhrn och Stig Bertilsson på ett tillägg där informationen ska innefatta medverkan av arbetsmarknadens parter.

Motionen anses besvarad då Strömkullegymnasiet upprättat en plan. Information ska tas upp inom ramen för gymnasiets kurser och till samtliga årskurser från Studie- och Yrkesvägledare i mars/april tillsammans med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och LO:s skolinformatörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson