Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Affärsplan för fjärrvärmeverksamheten

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har antagit en affärsplan för fjärrvärmeverksamheten. Affärsplanen innehåller mål för att skapa en stabil grund för den fortsatta fjärrvärmeverksamheten, där långsiktighet och affärsmässighet står i fokus. Målen tar sikte på ekonomi, andelen nöjda kunder och andelen
fossilfria energikällor. Målen är tydliga och lätta att följa upp, vilket kommer att ske årligen i samband med bokslut.

Affärsplanen kommer på sikt att kompletteras med en utbyggnadsstrategi. Syftet med strategin är att klarlägga vilka områden som är aktuella för utbyggnad, inom vilket tidsperspektiv utbyggnaderna kan genomföras samt hur många kunder som krävs för att utbyggnaderna ska genomföras. Strategin ska också innehålla en handlingsplan för hur andelen nyanslutningar ska öka inom befintliga områden med fjärrvärme.

Kommunfullmäktige beslutade också om affärsidé för fjärrvärmeverksamheten:

Kommunens fjärrvärme ska vara ett klimatsmart alternativ för kommuninvånarna och bidra till en enklare vardag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson