Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Arbetsmarknads- och etableringsministern besökte Bengtsfors

Bild

Ylva Johansson arbetsmarknads- och etableringsminister besökte Bengtsfors den 6 februari för att diskutera arbetsmarknad och integration.

Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson hade tagit initiativ till mötet i syfte att samtala kring arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Med på mötet var elever och lärare inom SFI, handledare och anställd inom extratjänster, representanter för Arbetsförmedlingen och ledamöter i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Frågor om svenskundervisning och fortsatt kompetensutveckling av de som vill etablera sig på arbetsmarknaden var ett genomgående tema för mötet. Ylvas budskap var att det ni gör är jättebra, försök göra ännu mer och våga pröva nya sätt att för att skapa integration. Ylva berättade även att hon ser en mer strukturerad samverkan mellan
arbetsförmedling och kommun som en framtida lösning för att ge stöd till dem som står längre från arbetsmarknaden. Hon vill även får till mer lokalt anpassade åtgärder som är tillgängliga för kommuninvånarna. Att arbeta med yrkessvenska såg hon som ett område där vi måste bli bättre, att kunna erbjuda viss svenskundervisning samtidigt som man praktiserar inom ett yrke.

Det var ett lyckat besök och jag vill rikta ett stort tack till elever och anställda som med kort varsel tog sig tid att träffa ministern, säger kommunchef Göran Eriksson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson