Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten

Samverkansöverenskommelse

Polisintendent och lokalpolisområdeschef Rickard Premark och kommunalråd Per Eriksson har precis tecknat en samverkansöverenskommelse mellan Bengtsfors kommun och Polismyndigheten. Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna en samverkansöverenskommelse med polisen. På mötet idag skrevs det under av lokalpolisområdets chef Rickard Fremark och kommunalrådet Per Eriksson. Polisen kommer först att kartlägga problemområden och fokusera på att lösa några av dem. Förra året satsade polisen på villainbrott.

Polisen arbetar idag med medborgarlöften och har samverkansavtal med kommuner i Fyrbodal. Det tidigare avtalet gick ut 2017-12-31 och Bengtsfors kommun beslutar därför att teckna en ny samverkansöverenskommelse. Avtalstexten ses nedan.

Bengtsfors kommun samt Polismyndigheten tecknar 2018-02-14, en samverkansöverenskommelse i syfte att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten inom kommunen. En kartläggning av trygghet och brottslighet ska genomföras för att därefter, årligen, skapa ett eller flera medborgarlöften mot det eller de problemområden som framkommer under kartläggningen. Medborgarlöftena beslutas och följs upp i särskild ordning. Avtalet gäller ett (1) år efter att det undertecknats. Utvärdering ska ske senast tre (3) månader innan avtalets utgång.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson