Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Övning i trenivåsamverkan

Bild

Foto: Sofia Magnusson

På torsdagskvällen den 15 februari genomfördes en stor övning vid räddningstjänsten i Bengtsfors övningsområde. Förrutom räddningstjänstens personal deltog även ambulans, polis, SOS Alarm och frivillig resursgrupp (FRG). Övningen var en så kallad trenivåsamverkan. För att få övningen ännu mer realistisk hjälpre Alva Eira till med sminkning, så att statisterna såg verkligt skadade ut. Scenariot var en trafikolycka mellan personbil och buss.

Övningen genomfördes i fem steg;

  1. genomgång inför första praktiska övningsmomentet
  2. praktiskt övningsmoment
  3. genomgång efter praktiskt övningsmoment och utvärdering om vad som kan göras bättre
  4. praktiskt övningsmoment genomförs igen
  5. genomgång av hela övningen för slutsatser och lärdomar.

3NS – trenivåsamverkan

En trenivåsamverkan innebär att att samverkan kan ske på minst tre olika sätt: sekventiellt, parallellt och synkront, att de olika samverkansformerna fyller olika funktioner samt att de övande behöver utveckla sin förmåga att växla mellan olika samverkansformer.

Övningsmodellen består av fem moment, två praktiska moment och tre seminarier (som beskrivits ovan). 3NS är unik eftersom det är en validerad modell för samverkansövning. Den bidrar till en högre grad av lärande och nytta än traditionella övningsmodeller. Den är dessutom mer effektiv och mindre kostnadsdrivande. Övningsledare och
instruktörer har en yrkesbakgrund från organisationer som hanterar olyckor och kriser, till exempel polis, räddningstjänst, ambulans, tjänsteman i bered­skap. Modellen är utvecklad i ett forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap, MSB, och är tillämp­bar vid olika typer av övningar.

Nedan finns bilder från övningen. Någon eller några bilder kan se skrämmande ut, men vi påminner om att allt bara är iscensatt för övningen.

Foto: Sofia Magnusson
Foto: Sofia Magnusson
Foto: Sofia Magnusson
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson