Medborgarlöfte 2018

Bild

Rickard Fremark, lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens orförande i Bengtsfors kommun Per Eriksson skriver under medborgarlöftet för 2018.

Under 2018 lovar polisen och kommunen att öka insatserna mot
narkotikamissbruket samt arbeta i syfte att utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus. Det skriver båda parterna under på i 2018-års medborgarlöfte.

Situationen idag

Efter att kommunen och polisen gemensamt analyserat läget kring narkotikamissbruk i området finns tecken på att det ökat. Bland annat har tecken på en ökning förstärkts i samband med olika dialoger med medborgarna. Bland annat har det framkommit önskemål om ökad trygghet i vissa flerfamiljshus.

Det här ska vi göra

  1. Öka insatserna mot narkotikamissbruket - Polisen och kommunen ska öka insatserna mot narkotikamissbruket. Särskilt fokus ska riktas mot unga personer som inte tidigare är kända narkotikamissbrukare.
  2. Arbeta för att utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus - Polisen och kommunen ska gemensamt utveckla den brottsförebyggande arbetsmetoden ”Grannsamverkan i flerfamiljshus”.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  1. Polisen har som mål att lagföra minst tio unga personer som inte tidigare är kända för narkotikabrott. Kommunen har som mål att särskilt rikta insatser mot inte tidigare kända narkotikamissbrukare i samma åldersgrupp. Det ska ske genom ökad samverkan mellan socialtjänst och andra samhällsaktörer som exempelvis skolor och fritidsverksamheter. 
  2. En försöksverksamhet med grannsamverkan i minst ett flerfamiljshus ska utvecklas under året.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson