Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Migrationsverket säger upp 62 lägenheter i Bengtsfors kommun

Bild

Migrationsverket säger upp lägenheter i Bengtsfors kommun. Det innebär att asylsökande som bor i
de berörda lägenheterna kommer att flytta. Om det är möjligt kommer Migrationsverket att
erbjuda nytt boende i närheten av det tidigare boendet, bedömningen är att de berörda inte kommer kunna erbjudas ett nytt boende i Bengtsfors kommun. Migrationsverkets beslut innebär konsekvenser för Bengtsfors kommun både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Flytt inom tre – sex månader

Migrationsverket hyr i dagsläget 62 lägenheter i Bengtsfors kommun. I dagarna säger Migrationsverket upp dessa
lägenheter i kommunen. De berörda personerna kommer att flytta inom tre - sex månader.

Av personerna som kommer flytta är 30 skolbarn, vilket självklart påverkar kommunens verksamheter inom barn och utbildningsområdet.

Just nu tittar vi på vad Migrationsverkets beslut får för konsekvenser för att sedan kunna hantera det på ett så bra sätt som möjligt, säger kommunchef Göran Eriksson.

Det är i dagsläget inte klart vart de sökande kommer att flytta. Migrationsverket bedömer att alla berörda kommer att flytta till en annan kommun. Migrationsverket strävar efter att ge de berörda personerna information och erbjudande om ny bostad i så god tid som möjligt. 

Gäller asylsökande

Som asylsökande är du inskriven vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter. Migrationsverket ansvarar för att du får hjälp med bostad och försörjning under tiden du inväntar svar på din asylansökan. Migrationsverkets beslut om att säga upp lägenheter i Bengtsfors kommun gäller personer som är asylsökande. 

Bengtsfors kommun erbjuder plats i förskola och skola för barn som är asylsökande i Bengtsfors kommun.

Bengtsforshus påverkas

Av de 62 lägenheterna är ett fyrtiotal lägenheter i Bengtsforshus ABs ägo.

Självklart kommer Migrationsverkets uppsägning påverka Bengtsforshus AB.
Vi tappar hyresintäkter och det är många av lägenheterna som behöver genomgå renovering innan nya hyresgäster kan flytta in där. Många av de lägenheter som hyrts av Migrationsverket är lägenheter som inte är så efterfrågade på grund av storlek och läge, vilket  vi behöver ta med i planeringen för att få dem uthyrda igen, säger Pär Nilsson, VD för Bengtsforshus AB.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson