Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Bengtsfors Energi Handel får lägga bud på kraftstation

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har beslutat att Bengtsfors Energi Handel AB får lägga bud på Dingelvik Kraft AB:s kraftstation vid Mustadfors Bruk, Dals Långed. Kommunfullmäktige ska godkänna den slutliga köpeskillingen innan ett eventuellt köp genomförs.

Bakgrund

Kraftstationen i Dals Långed är till salu efter en konkurs och styrelsen i Bengtsfors Energi Handel AB har gjort
en första inspektion av den och är intresserade av att lämna ett bud för att köpa anläggningen. Försäljningen av kraftstationen sker genom dold budgivning.

Ett köp av anläggningen ligger inom ramen för Bengtsfors Energi Handel ABs verksamhetsområde och anläggningen är belägen inom Bengtsfors kommun. Kraftstationen producerar el genom vattenkraft vilket stämmer överens med bolagets uppdrag att producera fossilfri energi.  Bolaget har gjort en första syn av anläggningen och behöver efter detta göra en investeringskalkyl och affärskalkyl innan man beslutar om ett eventuellt köp.

Finansiering av ett eventuellt köp och kostnader för investering i anläggningen beslutas av kommunfullmäktige i ett  separat beslut.

Köpet är av principiell betydelse och kommer därför avgöras av kommunfullmäktige om Bengtsfors Energi Handel AB står som slutlig budgivare vid försäljningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson