Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Beslut om växelplatser på särskilda boenden

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har beslutat att införa växelplatser på särskilda boenden. En växelplats är en plats på ett särskilt boende där vistelsen är tidsbegränsad. På boendet finns det personal tillgänglig dygnet runt för att brukaren ska få det stöd som behövs och samtidigt känna sig trygg och säker.

Växelplatserna har hittills funnits på korttidsenheten på Björkåsen. Oftast gäller det personer med demenssjukdom
eller minnesproblematik som på grund av olika anledningar får beslut om växelboende. Att istället ha växelvistelse på särskilda boenden för dessa personer, men även för personer som inte har minnesproblematik kommer att öka
vistelsens kvalité.

På korttidenheten är det stor omsättning på brukare och miljön blir därför lugnare på ett särskilt boende. Mindre enheter och ökade möjligheter till en mer meningsfull vardag genom den dagverksamhet som kan erbjudas på särskilda boenden ses också som en vinst för den enskilde. Ur anhörigperspektiv tros beslutet om att när det är dags att ansöka om särskilt boende för sin anhörige bli lättare att fatta då den enskilde redan från början blir känd i miljön och med personal istället för att flytta flera gånger.

Verksamheten på korttidsenheten kan genom förändringen bättre fokusera på rehabilitering och palliativ vård och risken att inte kunna ta hem färdigbehandlade patienter på grund av full beläggning kommer att minska. Kortare
avlastning av tillfällig karaktär kan fortsätta att vara på korttidenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson