Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Familjecentral flyttar till Storgatan 20

Nyckelspikens öppna förskola

Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen beslutade onsdagen den 14 mars att inrätta en familjecentral på Storgatan 20. Starten sker 1 augusti och ersätter nuvarande verksamheten Nyckelspiken.

Den nya familjecentralen ska utöka och utveckla verksamheten. Bemanningen kommer att bestå av förskollärare på 100 procent, en samordnare på 50 procent, en personal från socialtjänsten på 50 procent, en representant från Närhälsan och samverkan med mödravårdscentralen. På en familjecentral samverkar mödravård, barnavård och socialtjänst med den Öppna förskolan. Det är de aktörer som ska finnas runt familjer och barn och samarbeta för bästa resultat. Förebyggande insatser där kommunens kompetenser samlas kring en familjecentral minskar risken för utanförskap säger de utredningar som gjorts. Lokalerna kommer nu också att ligga i närheten av Närhälsan.

Familjecentralen ska ha öppet två dagar i veckan fyra timmar per tillfälle. Tidigare hade Nyckelspiken öppet en dag i veckan och fyra timmar. Utöver dessa öppettider kommer också annan riktad verksamhet att ske. Målgruppen är blivande föräldrar och barnfamiljer med barn i åldrarna 0-6 år.

Familjecentralen Nyckelspiken startade i januari 2005 som ett gemensamt projekt mellan kommunen, primärvården och Svenska kyrkan. Nuvarande familjecentralen Nyckelspiken har sin verksamhet i Svenska Kyrkans lokaler. På uppdrag av Folkhälsorådet gjordes en utvärdering av konsulten Marianne Söderström, redovisad februari 2013. Föräldrar, personal, politiker med flera deltog i utvärderingen som tydligt visade att verksamheten var värdefull och uppskattad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson