Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Måltidssituationen i eget boende

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen beslutar att leverans av matlådor från hemtjänsten fortsätter på det sätt som görs i dag till de brukare som har matleveranser till sitt egna boende. Som ett tillägg till de befintliga matlådorna kommer möjligheten till enklare matlagning i hemmet kunna erbjudas. Ett annat alternativ för brukarna är att servering av lunch även är möjlig på kommunens särskilda boenden.

Enligt uppdrag från sociala utskottet så har förvaltningen undersökt hur brukare inom hemtjänsten upplever kvalitén på lunchen samt måltidssituationen. Det gäller de individer som har matlåda från kommunens kök.

Enligt svaren från den enkät som skickades ut är de flesta nöjda med den mat som levereras i dag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson