Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Höga betyg i Företagsklimat 2017

Bild

Här syns rankingen och NKI för samtliga deltagande kommuner.

Bengtsfors kommun deltar för första året i den löpande servicemätningen INSIKT där lokala företag som haft något ärende med kommunen fått möjligheten att göra en bedömning av kommunens service. Med ett ”Nöjd-Kund-Index” på 77 placerade sig Bengtsfors på plats 25 i Sverige!

INSIKT som genomförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) mäter kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare i sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll och serveringstillstånd. De företag som haft ärenden med kommunen inom ett eller flera av dessa områden har fått möjligheten att svara på en enkät med frågor om service: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet och har med hjälp av tre frågor fått göra en helhetsbedömning av kommunens service.

Ett gott företagsklimat främjar företagande och skapar arbetstillfällen. Det är därför viktigt att vi kontinuerligt förbättrar och förenklar kommunens service mot företagen. Genom att delta i INSIKT får vi en uppföljning av vårt långsiktiga arbete och även ett verktyg för att ytterligare förbättra vår service gentemot företagen, säger näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist.

INSIKT mäter inte hur det totala företagsklimatet är i kommunen, men utgör en viktig del av detta. SKL:s syfte med kvalitetsmätningen är att stimulera utveckling och förbättringar och mäter de faktorer som kommunerna själva kan påverka. Det är därför enbart företag som haft kontakt med kommunerna som ingår i studien. Totalt deltar 171 kommuner i undersökningen. Servicemätningen presenteras i ett ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) där maximalt NKI är 100. Snittet för NKI under 2017 ligger för alla deltagande kommuner på 71.

I Bengtsfors kommun har totalt 32 företag svarat på enkäten och kommunen får ett mycket bra betyg med ett NKI på 77 vilket placerar Bengtsfors kommun på plats 25 i Sverige och plats 4 i Västra Götalands län.

Våra lokala företag möter kommunen på många olika sätt och det är viktigt att alla medarbetare som möter företagen i olika ärenden ger god service i alla aspekter. Det är glädjande att vi ser ett så bra resultat av vårt långsiktiga och ständigt pågående förbättringsarbete. En eloge till alla medarbetare som på olika sätt är i kontakt med företagen och bidrar till det fina resultatet, säger Göran Eriksson, kommunchef.

Vill du läsa hela rapporten kan du ladda ner den här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson