Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Interpellation besvarad om rätten till bostad

Bild från kommunfullmäktige i Bengtsfors

Foto från webbsändningen med interpellationsdebatten mellan Anna-Lena Ingemansson (V) och Per Eriksson (S).

Anna-Lena Ingemansson (V) hade ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) och denna besvarades under kommunfullmäktige den 2 maj. Anna-Lena undrade bland annat om Bengtforshus AB tar sitt bostadssociala ansvar för utsatta och svaga grupper samt om ägardirektiven behöver förtydligas för det kommunala bostadsbolaget. I svaret finner vi att Per Eriksson (S) menar att uppdraget för Bengtsforshus AB hanteras genom ett revideringsarbete som har påbörjats av styrdokumenten.

Interpellationen väckte debatt och fullmäktige ägnade 25 minuter år frågan. Förutom Anna-Lena Ingemansson och Per Eriksson debatterade även Stig Bertilsson (M), Jerker Johansson (C) och Karl Kullgren (L). Se debatten i sin helt genom att klicka på länken nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson