Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Dagverksamheten i Årbol flyttas

Årbols dagverksamhet är till för vuxna med intellektuell och kognitiv funktionsnedsättning och har funnits i Årbols skola i Ärtemark. Kommunstyrelsen har nu beslutat att flytta verksamheten till Björkåsen och Industrigatan i Bengtsfors tätort.

Bakgrund

Behov av nya lokaler finns dels på grund av verksamhetens placering och dels på grund av volymökning. Då brukarnas funktionsförmåga varierar behöver dagverksamheten delas upp i grupper så alla brukare får det stöd de
behöver.

Logistiken till och från Årbols dagverksamhet är har varit ett bekymmer. Med lokalerna placerade närmare centrum kan de flesta brukarna på egen hand ta sig till och från arbetet. Färdtjänst kan inte undvikas helt då några brukare bor utanför Bengtsfors.

Som mest vistas 20 brukare samtidigt vid dagverksamheten i Årbol. Brukarna har skiftande funktionsförmåga vilket gör att de kräver olika mycket stöd samt skiljer det sig åt i hur mycket var och en orkar prestera under dagen, särskilt de brukare som är lågpresterande kräver en lugn miljö, vilket inte går att erbjuda med så många brukare under samma tak. De brukare som är mellan- och högpresterande får i sin tur ofta ta hänsyn till de brukare som är lågpresterande vilket leder till att de blir hämmade i sin utveckling.

Beslut efter votering

Kommunstyrelsen fattade beslut om flytten efter att en votering genomförts. Majoriteten i kommunstyrelsen i form av socialdemokrater och liberalerna röstade för en flytt. Oppositionen röstade för att en utredning av effekterna skulle göras av att en del av verksamheten är kvar i Årbol och en del flyttar till lediga lokaler på Björkåsen eller Nedre Olympen.

Kommunstyrelsen beslutade också att finansiera fastighetsåtgärder som behövs med anledning av flytter sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för år 2018 (maximalt 100 000 kronor). Övriga driftskostnader finansieras inom befintlig budget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson