Långevi sportcenter växer fram

Bild

Idéskiss över Långevi sportcentra. Illustration av Per-Anders Nilsson. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetet med Bengtsfors sportcenter vid Långevi fortskrider och här kommer en uppdatering kring läget.

Uppdatering juni 2018

Konstgräsplanen

Belysning monteras under sommaren och beräknas vara klart senast den 31 augusti. Ståplatsläktare på östra sidan kommer justeras och ett finare gruslager kommer läggas ut och hårdgöras under sommaren.

Motionsspår

Belysning är monterad längs spåret och driftsätts före 31 augusti. Tillsammans med den gamla dragningen runt fotbollsplanerna kommer man att få drygt 5 kilometer belyst motionsspår.

Dirtbana / downhill / BMX

Färdigställs just nu och är inom kort färdig.

Teknikrum / garage / förråd

Utrymmet kommer innehålla teknikrum för drift av alla yttre installationer på anläggningen, utgöra garage för framtida driftredskap, ytterliggare förråd för verksamheter som utnyttjar anläggningen. 

Vill du hjälpa till?

Anläggningsrådet för Långevi har arbetskväll varje tisdag där alla som vill hjälpa till med bygget är välkomna mellan klockan 17.00 - 20.30

Bakgrund och projektägare

Anläggningsrådet för Långevi (Bengtsfors IF, Friluftsfrämjandet och Bengtsfors BOIS) är projektägare
av projekt sportcenter och får svara på frågor kring helheten gällande ekonomi och de delar som de har gjort eller ska slutföra.

Bengtsfors kommun delfinansierar projektet och den summan är nu uppe i 7 miljoner. Medfinansieringen har
använts till konstgräs och anläggning av denna samt belysning av planen. En offentlig upphandling av belysningen är genomförd inklusive master och installation. Efter utvärdering av inkomna anbud framgår att budget i projektet behöver utökas med ytterligare 300 000 kronor för att belysningsinstallationen ska kunna genomföras. Belysningen sätts upp under sommaren 2018.

Bengtsfors kommun för en dialog med föreningarna om hur projektet ska slutföras och kring det framtida arrendeavtalet.

Långevi förskola byggs i närhet till anläggningen och det tas med i planeringen när arbetet fortskrider med sportcentret. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson