Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Förskolan vid Långevi färdig

Foto: Niklas Eriksson

Byggnationen av den två våning höga förskolan Långevi i Bengtsfors med sex avdelningar och plats för 100 barn blev klar sommaren 2018. Stommen restes i december 2017. Byggnationen är, till stor del, uppförd i massivträ och byggs av det lokala byggföretaget Fridh och Hell. Träet är delvis synligt invändigt, exempelvis i trapphus och en del korridorer.

– Det här är det största projekt vi hittills genomfört i vårt företag. Det har varit kul att få bidra till en positiv utveckling på hemmaplan och intressant att använda trä i ett sådant här stort bygge, det är en ovanlig förskola som växer fram säger Jonas Fred Hell som är en av delägarna i Fridh och Hell.

Bra för miljö och hälsa

Förutom att trä är ett bra alternativ att bygga med så har det även en positiv inverkan på vår hälsa i form av minskat buller/oljud, det tar även upp och koldioxid och har en lugnande inverkan. – Just barnens välmående har varit i fokus i det här projektet, berättar förskolechef Lena Bernhardsson. – Vår målsättning är att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna, trygga och tycka det är roligt att komma till oss. Vi fokuserar på barnens trygghet där de är på sin egen avdelning i samverkan med andra avdelningar, säger Lena Bernhardsson.

Förskola i två plan

Totalt kommer det att gå cirka 100 barn på förskolan. På bottenplan är tre avdelningar planerade för åldersgruppen 1-3 år och på övervåningen tre avdelningar för de lite större barnen, 3-5 år. Tjugo pedagoger ska jobba i verksamheten och på varje avdelning kommer det att vara minst en förskollärare anställd. På övre plan kommer det även att finnas en teater (med scen), personalrum, konferensrum och kontor med plats för administrativ personal. På nedervåningen blir det ett tillagningskök som lagar mat även till andra förskolor. Maten som lagas ska anpassas efter åldersgruppens behov och ha en egen matsedel.

Långevis förskola

Infart och parkeringsplats börjar bli klart, juni 2018. Foto: Anna Sandström

Långevis förskola

Juni 2018, bygget är i slutfasen. Foto: Anna Sandström

Sofia Magnusson

Entreprenören Jonas Fred-Hell tillsammans med förskolechef Lena Bernhardsson i mars 2018. Foto: Sofia Magnusson

Bild

Skiss på hur delar av den nya förskolan kommer att se ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson