Utveckling av Sågudden i Bengtsfors 2017-2019

Skateparken på Sågudden.

Sågudden är en viktig samlingsplats för alla åldrar, både för Bengtsforsbor och för besökare. Sedan 2017 pågår ett projekt för att förnya Sågudden till en aktivitetspark. Det ska vara en plats för aktiviteter, motion, rekreation, umgänge, bad och lek.

Huvudinriktningen är en aktivitetspark med stora, öppna ytor där alla målgrupper får plats snarare än en mängd utrustning och byggnader.

Genomförda åtgärder

Tekniska området har nu färdigställt etapp 1 och etapp 2 i utvecklingen av området.

Husbilsparkering och skyltning

Under 2017 asfalterades en husbilsparkering och armaturer för belysning byttes. Skyltning (vägvisningsskyltar och informationstavlor) påbörjades av Bengtsfors strandpromenad och ska färdigställas under 2018.

Skatepark

Skateparken är den dyraste och största satsningen i projektet. En skatepark har efterfrågats under flera år och är nu äntligen verklighet.

Planeras för 2019

2019 planeras upprustning av strandpromenaden, belysning och konstnärlig utsmyckning.

Sågudden

Skiss av Såguddenområdet som det kommer att se ut när det är klart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström