Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ny badplats i Skåpafors

Foto: Niklas Eriksson 2018-07-10

En ny badplats är nu i stort sett klar i Skåpafors. Det nysådda gräset har vuxit upp, om än lite blygsamt på grund av den torra sommaren, och bryggan ligger i vattnet. Läget för stranden är riktigt bra och det är fri sikt åt öster, söder och väster.

– Den nya badplatsen hittar du strax bortom fotbollsplanen i Skåpafors, så om du kör förbi förskolan kommer du ut på udden där badplasten ligger, säger Stefan Fridén, teamleader på Gata/väg/park. Galthögen heter platsen, som inspekterats av Räddningstjänsten. Observera att det fortfarande är dykförbud. Botten ska inspekteras ytterligare innan det blir aktuellt med dykning från bryggan. I övrigt är det både nytt utrullat gräs samt nysått gräs. Toalett finns och bryggan kommer från den tidigare badplatsen i Skåpafors.

 – Vi rullar ut 400 kvadratmeter gräs som går ända ner till vattnet. Sedan har vi sått gräs upp emot skogen, säger Stefan.

Det är en ny väg ner till badplatsen med krossad asfalt, men den är till främst för funktionshindrade. Det kommer att skyltas så endast funktionshindrade skall köra ända ner till standen, men skyltarna är i skrivande stund inte på plats. Sedan saknas också soptunnor, men de är beställda.

Den tidigare badplatsen låg på mark som Bengtsfors kommun arrenderade. När avtalet gick ut ville inte den nya markägaren förlänga avtalet och därför flyttar vi badplatsen till ett nytt ställe.

Skåpafors badplats
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson