Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Bruksmuseum i Gustavsfors

Bild

Kvarnen i Gustavsfors. Foto: Anette Levin

Under kulturveckan i Bengtsfors kommun invigdes Gustavsfors bruksmuseum. Invigningstalare var Jan Leander. Smeden Jan Wieselgård visade smideshantverk, den gamla kvarnen drogs i gång av mjölnare Karl Åke Rasmusson och Harry Carlsson berättade om kraftverket. Från och med nu är museet öppet när Dalslands kanal är öppen. År 2018 innebär det att museet är öppet mellan klockan 12.00 till 16.00 ända fram till den 19 augusti.

Med finansiering från Leader och EU gjorde projektledare Margareta Hallin med flera en förstudie klar som undersökte förutsättningarna för ett öppet bruksmuseum på kvarnen i Gustavsfors . Förstudien tog reda på om det fanns förutsättningar för ett långsiktigt nyttjande av lokalen, föreningens möjlighet att driva museet och skapa en rutin för dokumentation av inventarier samt ta fram grundskisser till en utställning. Resultatet finns nu att skåda i Gustavsfors, men en informativ utställning i bild och text samt en hel del intressanta föremål. Inte minst är det intressant att byggnaden också är en aktiv kvarn.

Sedan länge har det funnits en intresseförening för Gustavsfors bruksmuseum. Inom bruksområdet finns idag den gamla 1700-talsbyggnaden inrymmande en kvarn och inventarier från Gustavsfors bruk. Föreningen har tillsammans med Vattenfall Småskalig Kraft AB som rådighetsägare av byggnaden/museet samt Bengtsfors kommun, fått till stånd en förstudie för att utreda om det finns förutsättningar för ett öppethållande. Margareta Hallin har varit projektledare för förstudien.

Önskemålet var att kunna visa upp ortens industrihistoria genom att hålla Gustavsfors bruksmuseum öppet för besökare, främst sommartid. Eftersom bruksområdet ligger vid Dalslands kanal ger ett öppet museum ett mervärde samt ökar ortens attraktionskraft för att locka fler besökare. På invigningen var det väldigt mycket folk. Gustavsfors bruksmuseum kan också på sikt leda till att fler etablerar verksamhet i och kring bruksområdet.

Historik

Gustavsfors bruk grundades 1747 och var ursprungligen ett järnbruk med tillverkning av brännstål. Liksom för många andra järnbruk i Dalsland lades verksamheten ned för att övergå till pappersindustri. Orten Gustavsfors har präglats av och växt fram på grund av bruket men är numer en turistort.

Jan Leander, Margaretha Hallin NIls Adree Karl Åke Rasmusson.

Från vänster till höger Jan Leander, invigningstalare Margareta Hallin, Nils Adrée och mjölnare Karl Åke Rasmusson. Foto: Niklas Eriksson

Foto: Niklas Eriksson 2018-07-23

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juli 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson