Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Inventering av mark för djurfoder

Prästkrage

Foto: Anna Sandström

Vi har inventerat om det finns någon ängsmark eller betesmark lämplig för foder till djur. Tyvärr finns ingen sådan mark i kommunens ägo.

- Tyvärr vi har inget foder att skänka, säger tekniske chefen Urban Ericsson. Vi saknar ängsmarker, förutom en ängsmark på Lövåsen i Billingsfors men den innehåller hög andel giftiga växter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson