Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Gustavsfors bruksmuseum invigt

Invigning Gustavsfors bruksmuseum

Det var mycket folk på invigningen. Foto: Niklas Eriksson

Nu är Gustavsfors bruksmuseum invigt. Invigningstalare var Jan Leander och projektledare Margareta Hallin. Museet har nu öppet från klockan 12.00 till 16.00 så länge Dalslands kanal också har öppet (till och med 19 augusti). Museet är en kvarn och kallas också för Kvarnen. Under invigningen såldes och producerades mjöl från kvarnen av mjölnare Karl Åke Rasmusson.

Invigning Gustavsfors Bruksmuseum

Från vänster till höger Jan Leander, invigningstalare Margareta Hallin, Nils Adrée och mjölnare Karl Åke Rasmusson. Foto: Niklas Eriksson

Karl Åke Rasmusson

Mjölnare Karl Åke Rasmusson. Foto: Niklas Eriksson

När bruket en gång i tiden skulle komma över vattenrättigheterna i Gustavsfors, så fick de lova alla som brukade forsen att de skulle få mala säd i kvarnen "i evinnerlig tid", så därför har kvarnen i Gutavsfors alltid funnits och överlevt. Kvarnen var en förutsättning för att bruket skulle etablera sig. Detta förklarar varför det är i en kvarn som man har ett museum (som i sin tur berättar om järnbruk och pappersmassatillverkning). Det är järn och pappersmassa som producerats i Gustavsfors.

- Man ska förstå platsens historia om man besöker muséet, säger Margareta Hallin.

Invigningstalare Jan Leander har köpt mjöl, och fått en spik av smeden på invigningen. Foto: Niklas Eriksson

Foto: Niklas Eriksson

I Gustavsfors var man tidigt ute med en sulfatmassefabrik. Experiment med sulfat gjorde att Gustavsfors blev en av de bästa i slutet av 1800-talet på just sulfatprocessen för att framställa pappersmassa . På 1800-talet åkte fabrikörer runt på olika mässor och tävlade och fick priser, så också fabrikörerna från Gustavsfors. Gustavsfors fick många priser, vilket står skrivet på den svarta "lådan" på bilden.

Invigning Gustavsfors bruksmuseum

Foto: Niklas Eriksson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson