Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Råd till äldre vid värmebölja

Illustration: Sofia Magnusson

Höga temperaturer kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall. Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka personer är speciellt sårbara. Äldre personer har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar. Vissa mediciner kan också ge biverkningar vid höga temperaturer.

Tecken på värmepåverkan kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist. Tänk på att febernedsättande mediciner kan förvärra tillståndet.

Riskgrupper

 • Äldre
 • Hjärt- och kärlsjuka
 • Lungsjuka
 • Njursjuka
 • Personer med allvarlig psykisk sjukdom
 • Demenssjuka
 • Sängliggande
 • Socialt isolerade
 • Spädbarn och små barn
 • Personer som tar läkemedel som påverkar kroppens reglering av värme

Det här kan du göra själv

 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen. Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader tre dagar i följd.
 • Öka vätskeintaget. Undvik stora mängder söta och koffeinhaltiga drycker samt alkohol. Ät vätskerik mat, till exempel grönsaker och frukt.
 • Försök ordna en sval miljö. Utnyttja gardiner, persienner och markiser och fläktar. Det är viktigt att känsliga personer vistas i bostadens svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt. Tänk på att temperaturen kan skilja sig åt med flera grader i olika rum. När du är utomhus - sök skuggiga platser!
 • Ordna svalkande åtgärder. En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • Undvik fysisk aktivitet, framför allt under dygnets varmaste timmar.

Reaktioner och symtom

Det finns ett antal specifikt värmerelaterade symptom/sjukdomstillstånd, vilka även kan drabba yngre och friska individer:

  • Utslag, små kliande röda knottror. Detta är ofarligt och går över spontant.
  • Svullnad (ödem) – yttrar sig vanligen som svullna anklar.
  • Yrsel och svimning på grund av uttorkning och vidgning av ytliga blodkärl (ofta vid samtidig hjärt-och kärlssjukdom och medicinering).
  • Utmattning: illamående, kräkningar och cirkulationskollaps. Kan uppträda vid kroppstemperatur på 37-40 grader. Detta beror på vatten- eller saltbrist och kräver snabb insats med nedkylning och uppvätskning.
  • Värmeslag kan uppstå vid obehandlad värmeutmattning och är ett urakut tillstånd med förvirring, kramper, eventuell medvetandeförlust, het och torr hud och en kroppstemperatur som överstiger 40,6 grader, vilket obehandlat kan ge organsvikt, hjärnskada och leda till döden.
  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 7 augusti 2018
  Sidan publicerad av: Anna Sandström