Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Valinformatörer med engagemang för demokratiska val

Valinformatörerna utbildas på Mötesplatsen i Billingsfors. Med på bilden är kommunfullmäktiges ordförande Jan Leander, på plats för att prata om politik och kommunval. Längst bak i bilden, Jonas Rydh, lärare. Foto: Anna Sandström

På mötesplatsen i Billingsfors sjuder det av engagemang inför valet i höst. Här utbildas 18 valinformatörer boende i Bengtsfors och Åmåls kommuner. Utbildningen är en satsning från kommunerna för att få nyanlända att utnyttja sin rösträtt. ABF står bakom utbildningen som genomförs i samarbete med Dalslands folkhögskola.

Kursdeltagarna kommer från olika länder som Somalia, Syrien, Palestina och Turkiet. Flera av dem har erfarenhet från att leva i diktaturer och tar därför uppdraget som valinformatör på stort allvar. En av deltagarna tycker att Sverige är en av världens bästa demokratier.

Utbildningen som startade i april har innehållit demokratikunskap och information om det svenska valsystemet, de olika partierna och politiker. Valinformatörerna avslutade sin utbildning i mitten av juli och jobbar under augusti och september med att informera nyanlända och människor från andra språkgrupper och kulturer om valet och vikten av att rösta. De ordnar informationsträffar, finns med på föreningsmöten, på biblioteken samt på gator och torg och pratar om valet och partier etc. Informationen hålls på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Deltagarna från Åmål pratar även kurdiska och turkiska och vid behov kan utbyte ske mellan kommunerna.

Valinformatörerna är överens om att utbildningen har varit ett bra sätt att förstå hur det svenska samhället är uppbyggt. Som bonus har de fått en rejäl skjuts framåt i det svenska språket med många nya ord och begrepp i vokabulären.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson