Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Nya Nyckelspiken tar form på Storgatan 20

Madelene Wilhelmsson och Viktoria Gradin framför nya lokaler för Öppna förskolan Nyckelspiken 14 augusti 2018

Här uppe på plan 2 i Florahuset på Storgatan 20 kommer Viktoria Gradin och Madelene Wilhelmsson snart att hälsa barn och föräldrar välkomna till nya Nyckelspiken. Foto: Niklas Eriksson

Just nu formas familjecentralen Nyckelspiken om och flyttar till lokaler på Storgatan 20. Det är Madelene Wilhelmsson och Viktoria Gradin som ansvarar för den öppna förskolan inom familjecentralen Nyckelspiken. Målgruppen är blivande föräldrar och barnfamiljer med barn i åldrarna 0-6 år. Nya Nyckelspiken kommer att ha öppet två dagar i veckan, fyra timmar per gång.

Den nya familjecentralen innebär en utökning och utveckling av den tidigare verksamheten, det innebär ökade öppettider och större personalbemanning. Madelene Wilhelmsson kommer att jobba som samordnare/förskollärare och Viktoria Gradin kommer att jobba som förskollärare på nya Nyckelspiken. Förutom Madelene och Viktoria kommer personal från socialtjänstens individ- och familjeomsorg jobba i verksamheten tillsammans med personal från Närhälsan och mödravårdscentralen.

Så fort programmet för hösten är klart kommer vi att lägga ut det här på hemsidan. 

Historik

Familjecentralen Nyckelspiken startade i januari 2005 som ett gemensamt projekt mellan kommunen, primärvården och Svenska kyrkan. Tidigare har familjecentralen Nyckelspiken haft sin verksamhet i Svenska Kyrkans lokaler.

Madelene Wilhelmsson och Viktoria Gradin framför nya lokaler för Öppna förskolan Nyckelspiken 14 augusti 2018

Här på sidan av Floragården kommer ingången till nya Nyckelspiken att vara visar Viktoria Gradin och Madelene Wilhelmsson. Foto: Niklas Eriksson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson