Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Fyrbodal föreslås få nytt centrum mot hedersrelaterat våld

Illustration: Sofia Magnusson

Regeringen har beslutat att avsätta pengar för fyra nationella center mot våld i nära relationer, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av dessa föreslås hamna i Fyrbodal.

Det är riktigt roligt att Fyrbodal utsetts till en av platserna för dessa center. Det är ett kvitto på att vi i vår delregion är väldigt duktiga på att arbeta mot våld på olika sätt, säger Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling på Fyrbodals kommunalförbund.

Centret ska till att börja med vara statlig finansierat och rikta sig till unga mellan 13 och 26 år som riskerar hedersrelaterat våld. Sådan verksamhet kan innebära samlokalisering av polis, hälsosjukvård och socialtjänst. Det kan även innebära mobila enheter. Metoderna kommer att utvecklas i samråd med berörda kommuner.

Behovet av stöd till människor som lever med våld är stort, och särskilt stort för de som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Både socialtjänsten och skolan möter unga och vuxna i svåra livssituationer där hedersnormer råder och konkret stöd i det arbetet är mycket välkommet, säger Anders Sandberg, som är projektledare på Fyrbodals kommunalförbund och arbetar med att ge stöd till medlemskommunerna i deras arbete mot våld i nära relationer.


Nästa steg är att starta en process i samverkan mellan länsstyrelsen, Fyrbodals kommuner och andra parter som hälso- och sjukvården och polisen för att hitta formerna för satsningen.

Det finns goda förutsättningar för att starta ett resurscenter i Fyrbodal då ett flertal verksamheter redan drivs gemensamt av kommunerna i Fyrbodal, exempelvis barnahus, socialjour och utbildningsverksamheten Hälsokällan, säger Anders Sandberg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson