Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Fullmäktige beslutade om namngivning av Erik Bergers plats och Gordon Skoglunds rondell

Fullmäktige beslutade om namngivning av Erik Bergers plats och Gordon Skoglunds rondell

Gordon Skoglunds rondell Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Stig Bertilsson (m) och därmed namnges platsen mellan Storgatan 24 och Storgatan 26 till Erik Bergers plats och Kinarondellen i korsningen Kinadalsvägen/Storgatan till Gordon Skoglunds rondell.

Stig Bertilsson (m) lämnade 2015 in en motion till kommunfullmäktige i avsikt att hedra Erik Berger
och Gordon Skoglund genom att namnge gator eller andra lämpliga offentliga rum efter dem.

Tidigare under 2015 ansökte kommunen hos Trafikverket om att få döpa rondellen vid First Hotell Bengtsfors till Erik Bergers rondell, men fick avslag av Trafikverket, med hänvisning till att det ur ett säkerhetsperspektiv bör användas namn som är lokaliserande till sin karaktär.

Samtidigt diskuterades möjligheten att namnge den då nya rondellen i korsningen Kinadalsvägen och Storgatan efter antingen Gordon Skoglund eller Erik Berger. Där blev det istället Kina-rondellen efter en namngivningstävling som Dalslänningen initierade.

Gordon Skoglund och Erik Berger har, var och en på sitt sätt, gjort betydelsefulla insatser för Bengtsfors. Erik Berger har bara för några år sedan avslutat en unikt lång karriär som racerförare och Gordon Skoglund har som utgivare av tidningen Dalslänningen gjort stora avtryck i Bengtsfors. Båda har bott större delen av sina liv i Bengtsfors centrum.

Gordon Skoglunds rondell

Förvaltningen hade en annan plats som förslag för namngivning efter Gordon Skoglund. Det var grönområdet cirka 30 meter från Gordon Skoglunds hem alldeles intill Storgatan (inom fastigheten Musikern 11). I förslaget till detaljplan för Bengtsfors centrum föreslås denna plats avsättas som park. Kommunstyrelsen föreslog istället att rondellen i korsningen Kinadalsvägen och Storgatan skulle namnges efter Gordon Skoglund och ett enigt kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget.

Erik Bergers plats

Erik Berger är naturligtvis även förknippad med Bergers bosättning. När Storgatan byggdes om 2010-2012 lades särskild omsorg på att göra platsen mellan Bergers bosättningsaffär och Storgatan 26 till en vacker plats med bland annat en kompassros i markbeläggningen. Platsen kommer nu efter kommunfullmäktiges beslut att kallas Erik Bergers plats.

Erik Bergers plats. Foto: Sofia Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson