Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Återuppbyggnad av gymnastikhall vid Ekhagsskolan

foto från branden

Foto: Christian Rådén

Den 7 september brann gymnastikhallen vid Ekhagsskolan dramatiskt ner. Hallen totalförstördes och nu har en förstudie inletts för att se vilka behov som finns kring byggandet av en ny idrottshall i Dals Långed.

Det finns ett stort intresse bland allmänhet, föreningar, skola och andra och vi kommer att bjuda in till samtal för att kartlägga allas önskemål. Branden har gjort att andra kommunala projekt har fått nedprioriterats. Förstudien ska vara klar innan årsskiftet.

Ansvariga för förstudien är Lars-Göran Berg och Johan Lilljeqvist.

Process och tidplan

15 oktober -  15 november

Berörda intressenter svarar på ett antal frågeställningar.

19 november - 19 december

Dialogmöten genomförs med berörda grupper för att redovisa inkomna synpunkter och ge möjlighet till justering av det material som ska ingå i slutrapporten.

27-30 december

Förstudiens slutrapport bearbetas och färdigställs.

Senast 31 december

Förstudien redovisas och överlämnas till kommunchefen.

Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson