Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Centrumutveckling för ökad trivsel i Billingsfors

skiss

Idéskiss över planer för Billingsfors centrum. Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har köpt två fastigheter i centrala Billingsfors; den gamla banvaktarstugan och före detta Sehlins affär.

Banvaktarstugan

Den gamla banvaktarstugan som är under renovering ska öppnas som sommarcafé och infopoint (turistbyråsatellit) sommaren 2019.  Utemiljö och samlingsrum har tillgänglighetsanpassats och samlingslokalen är renoverad. För närvarande avvaktas budgetbeslut innan arbetet kan fortsätta.

Banvaktarstugan användes som förtidsröstningslokal vid valet i september 2018.

Sehlinshuset

Sehlinshuset kommer att rivas för att ersättas med en samlingsplats i centrum. Här ska ett park- och grönområde med sittplatser anläggas. Därmed blir också parkeringsytan mellan Sehlins och gamla banvaktarstugan större vilket ger med utrymme för sommartrafikanter med husvagn och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson