Stationsområdet i Billingsfors

skiss

Idéskiss över stationsområdet i Billingsfors. Illustration: Sofia Magnusson

Stationsområdet i Billingsfors fungerar idag som omlastningscentral för timmer, pappersmassa och råvaror till metalindustrin. Det råder ett säkerhetproblem på platsen då allmänheten har fri passage till området.

Här krävs en djupare insats kring befintliga avtal, inriktning och framtida ansvar innan arbetet med utvecklings- och investeringsförslag kan gå vidare. Vår avsikt är att genomföra åtgärder på området under nästa år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson