Utveckling av den offentliga miljön i Billingsfors

flygfoto över Billingsfors tätort

Vy över Billingsfors. Foto: Niklas Eriksson

En plan har tagits fram som beskriver de förbättringsarbeten som ska genomföras i Billingsfors tätort. Det har tagit tid att ta fram planen, men det har varit en viktig och nödvändig tid där Billingsforsborna själva har deltagit i processen och kommit med synpunkter och önskemål.

Processen har lett fram till några platser som arbetet kommer att fokusera kring. Det finns fortfarande en hel del saker att lösa såsom avtals- och upphandlingsfrågor etcetera, men arbetet fortskrider i den riktning Billingsforsborna önskar.

Kommunikationen med de boende på orten har skett genom flera mindre dialogmöten och ett stormöte, dit alla ortsbor var inbjudna.

Totalt har flera hundra synpunkter kommit in och sammanställts. Synpunkter av liknande slag har vägt tyngre än andra och fungerat som kompass i framtagning av skisser och planer. Det har framförallt gällt röjning för att få bättre utsikt över Laxsjön, bättre parkeringsmöjligheter i centrum, bättre trafiksäkerhet för skolbarn samt önskemål om ett café med turistinformation.

Har nedan har vi samlat information om de pågående projekten i Billingsforslyftet:

Kontakt

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson