Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Nytt presidium för kommunfullmäktige valt

29 oktober valdes kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2: vice ordförande på KF-möte.Från vänsterSolveig Nettelbo, 1:e vice ordförandeJan Åke Jansson, ordförande kommunfullmäktigeMarie Therese Harfouche, 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges nyvalda presidium från vänster Solveig Nettelbo, Jan-Åke Jansson och Marie-Therese Harfouche. Foto: Niklas Eriksson

Det nytillträdda kommunfullmäktige har valt ett nytt presidium för mandatperioden. Jan-Åke Jansson (kd) valdes till ordförande. Solveig Nettelbo (s) valdes till förste vice ordförande och Marie-Therese Harfouche (c) valdes till andre vice ordförande.

I början av mandatperioden väljer kommunfullmäktige en ordförande och två vice ordföranden, bland sina ledamöter, till att vara kommunfullmäktiges presidium.

Presidiet planerar, leder och ansvarar för fullmäktiges sammanträden etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson