Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Invigning av biogasmack

Dennis Staaf från BRC Sweden och kommunalråd Per Eriksson inviger. Foto: Niklas Eriksson

Nu är Bengtsfors nya tankstation för närproducerad biogas invigd. Här kan du tanka fossilfri biogas tillverkad av gödsel och avfall på lantbruk i Dalsland och andra anläggningar i Fyrbodal. Det var många intresserade på plats i ett disigt Bengtsfors den 9 november under invigningen.

Invigningen av biogasstationen inleddes med panelsamtal. Deltagarna bestod inte bara av folk från trakten, vilket speglar att projektet är ett interregprojekt där kommuner inom Fyrbodal tillsammans med kommuner i Norge jobbar för ett fossilfritt transportsystem 2030. Tankstationens ägare BRC Sweden representerades av Dennis Staaf, Bengtsfors kommunstyrelseordförande Per Eriksson var på plats och biogasproducent Karin Hilmér från Biogas Brålanda representerade de tio jordbrukare i Dalsland som producerar biogas. Biogasleverantör Pia Brül Hjort är VD för Trollhättan Energi. Hon berättade om Trollhättans energis anläggingen utanför Brålanda där lokal gas uppgraderas till fordonsgas.

Innan gasen når upparbetningsanläggningen i Brålanda, produceras den av slakteriavfall från Brålanda, avfall från godisfabriken i Bengtsfors, gödsel från jordbruket på Dalboslätten och annat biologiskt avfall. I fyra olika anläggingar på Dalboslätten framställs gasen, så det är ett närproducerat bränsle.

Bengtsfors biogasmack är en av våra fyra nybyggda tankstationer i Fyrbodal. Macken är öppen för alla som vill köra på ett fossilfritt och närproducerat bränsle (CNG-gas). Här kommer kommunens nya biogasbilar att tankas och förhoppningsvis många fler. Hemtjänst och hemsjukvård använder redan nu många bilar avsedda för biogas, vilket etablerats under hösten och fler bilar är på ingång. Betalsystemet för kommunens bilar är under uppbyggnad och inom kort kommer leverantören BRC ha en lösning för vilket betalkort som passar. Senare under året kommer det totalt att finnas cirka 30 stycken bilar i bengtsfors kommuns ägo som drivs av biogas.

Det offentliga måste gå före. Vi får ta tag i det här och se till att det blir volym på användandet av biogas. (Per Eriksson, kommunalråd)

Förutom det klimatsmarta i att använda biogas är också partikelhalten mycket mindre när man använder biogas. Det är mycket låga halter av de farliga kväveoxiderna kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) i biogas.

Maria Aronsson (till vänster), projektledare på Hela gröna vägen har ett panelsamtal med Karin Hilmer (lantbrukare och biogasproducent), Pia Brühl Hjort (VD Trollhättan energi), Dennis Staaf (BRC Sweden som levererat stationen) kommunalråd Per Eriksson och Karl Hallberg (kör biogasdrivna Sloyd Truck). Foto: Niklas Eriksson

Bengtsfors kommuns bilar är "stripade" med "Fossilfria transporter - Ja tack". Symbolen kommer från projektet Infragreen 2014 där samtliga kommuner i gränsregionen Fyrbodal, Östfold och Follo, skrev under på att de ska vara fossilfria 2030. I bakgrunden tankas premiärbilen med gas. Bilen är en Suzuki S-Cross som används inom hemtjänsten i Bengtsfors kommun. Foto: Niklas Eriksson

Bilen har precis premiärtankats med gas, och nu väntar tårta, kaffe och utlottning av en weekend med biogasbil. Räddningstjänstens Christan Rådén vann utlottningen. Foto: Niklas Eriksson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson