Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Strömbron öppen för gångtrafik - åtgärder ska genomföras innan renoveringen kan godkännas

Strömbron öppen för gångtrafik - åtgärder ska genomföras innan renoveringen kan godkännas

Bild

Ungefär så här kommer Strömbron att se ut när den renoverats. Illustration av Jana Ziegler.

Renoveringen av Strömbron mellan länsväg 172 och Ön i Bengtsfors centrum är ännu inte godkänd. Entreprenaden är i nuläget underkänd och under fortsatt slutbesiktning. I väntan på åtgärder är bron öppen för gångtrafik.

Räcke Stenbron Bengtsfors

Nya räcke på Stenbron. Foto: Niklas Eriksson 7 februari 2018

Under åren har det lagts ner ledningar och rör i bron som gjort att ytskiktet höjts och att räckena därmed blivit för låga ur en säkerhetsaspekt. Det är en av anledningarna till Strömbrons renovering. En annan del är att Strömbron, som är ett historiskt byggnadsverk, har ett viktigt symbolvärde som behöver bevaras. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson