Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Kulvert och gång-/cykelbana mellan Billingsfors och Bengtsfors

Bild

Illustration: Jana Ziegler

Arbetet med att göra en kulvert för fjärrvärme, vatten-/avlopp och fiber längs gamla Lelången-banan mellan Billingsfors och Bengtsfors avslutas nu. Nu kommer den gamla banvallen att återställas och bli gång-cykelbana genom  ett nytt ytlager och belysning. 

Uppdatering av projektets status

Projektets status december 2018

Belysningsarmaturer och stolpar sätts nu upp längs sträckan. Här är Vattenfall entreprenör.

När det gäller nytt ytlager pågår diskussioner i kommunstyrelsens tekniska utskott och det är idagsläget inte klart vilken typ av ytlager det kommer att bli.

Fjärrvärmeledningarna som är nedlagda i den nya kulverten är påkopplade med spillvärme från Ahlström-Munksjö AB i Billingsfors. Ledningarna är också sammankopplade med ledningsnätet i Bengtsfors. Systemet är i drift och fungerar.

illustration

Så här kommer gång-/cykelbanan att se ut från andra sidan av Höljen. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Jana Ziegler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson